* Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ E-MAIL: info@mycoach.gr


ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπεύθυνη Δήλωση:

Δηλώνω πως τα στοιχεία που έχω δηλώσει είναι αληθή.

Με την παρούσα αίτησης συμμετοχής, δηλώνω υπεύθυνα ότι συμμετέχω στον αγώνα με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο.

Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής σε περίπτωση σωματικής ή άλλης βλάβης ή ζημιάς από οποιαδήποτε αιτία κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος του αγώνα, όπως επίσης για τυχόν απώλεια τιμαλφών στην σακούλα ιματισμού καθώς δεν προβλέπεται από τον κανονισμό οτιδήποτε άλλο πέραν του προσωπικού μου ιματισμού.

Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Ενημέρωσης. Δεσμεύομαι πως δεν θα εκχωρήσω σε άλλο άτομο τον αριθμό συμμετοχής που θα μου δοθεί από την οργανωτική επιτροπή.

Δηλώνω πως έχω διαβάσει τους παραπάνω όρους για την συμμετοχή μου στον αγώνα καθώς και όλες τις σχετικές με αυτόν πληροφορίες που αναγράφονται στον ιστότοπο http://anakalypto.mycoach.gr/ και τους αποδέχομαι.